Functie: Hoofd Bedrijfsvoering, sector Strafrecht (MT-lid)

Als Hoofd Bedrijfsvoering van de sector Strafrecht voerde Mark, samen met de sectorvoorzitter, de dagelijkse leiding van deze sector (150 fte) en stuurde hij het bedrijfsbureau van de sector (10 fte) aan. Als MT-lid leverde hij een sturende bijdrage aan de planning & control cyclus van de sector. Hiernaast nam hij deel aan het Rechtbank brede MT, waarin de hoofden bedrijfsvoering van de 4 sectoren en stafhoofden vertegenwoordigd waren. Dit MT was het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van bedrijfsvoering voor het Rechtbankbestuur. Naast het ontwikkelen, verbeteren en sturen van de bedrijfsprocessen, was Mark verantwoordelijk voor alle PICOFAH-taken binnen de sector (PICOFAH staat voor personeel, informatie, communicatie, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting) en leverde hij een bijdrage aan het opstellen van de sectorjaarplannen en managementrapportages. Ten behoeve van het beheersbaar maken van de sector strafrecht heeft Mark een groot deel van 2011 gewerkt aan het reorganiseren van deze sector.

Recente Berichten